Spoločné televízne antény

Úvod O nás Spoločné televízne antény

Potrebujete zrekonštruovať alebo nanovo vybudovať spoločnú anténu vo Vašom bytovom dome?

 

Spoločné televízne antény sú vhodným riešením pre bytové domy.

 

• Možnosť získať základné DVBT programy, doplnené o programy zo satelitu.

• Vhodným riešením je aj satelitný rozvod v rámci budovy. Tým sa dá zabrániť "ovešaniu" bytového domu parabolami. Výsledkom je jedna centrálna parabola na streche bytového domu a účastníci sa pripájajú priamo do TV/SAT zásuvky umiestnenej v ich byte. Žiadne paraboly po balkónoch a oknách.

 

V súčastnosti prebieha podpora pozemného vysielania firmou TOWERCOM a.s. Viac informácií v sekcií Dotácia na STA.