Odporúčané hodnoty pri meraní

Úvod Odporúčané hodnoty pri meraní

Odporúčané parametre DVB-T COFDM signálu pri meraní.

 

Parameter

Minimálna hodnota

Odporúčaná hodnota

AWG PWR (úroveň)  >40 dBuV >50 dBuV
 NOISE MARG. (šumová rezerva)  6 dB 9 dB
 aBER post Viterbi 2x10-6 2x10-8
 MER 64QAM 2/3 FEC 25 dB 28 dB
 MER 16QAM 2/3 FEC 20 dB 23 dB
 MER QPSK 2/3 FEC 14 dB 17 dB

 

Odporúčané parametre DVB-S QPSK signálu pri meraní.

 

Parameter

Minimálna hodnota

Odporúčaná hodnota

AWG PWR (úroveň)  >40 dBuV >50 dBuV
 NOISE MARG. (šumová rezerva)  3 dB 6 dB
 aBER post Viterbi 2x10-6 2x10-8
 MER QPSK 2/3 FEC 9 dB 12 dB
 MER QPSK 3/4 FEC 10 dB 13 dB
 MER QPSK 5/6 FEC 11 dB 14 dB

 

Odporúčané parametre DVB-S2 8PSK signálu pri meraní.

 

Parameter

Minimálna hodnota

Odporúčaná hodnota

AWG PWR (úroveň)  >40 dBuV >50 dBuV
 NOISE MARG. (šumová rezerva)  3 dB 6 dB
 PER 8PSK 2x10-7 2x10-8
 MER 8PSK 2/3 FEC 11 dB 14 dB
 MER 8PSK 3/4 FEC 12 dB 15 dB
 MER 8PSK 5/6 FEC 13 dB 16 dB