1. až 3. TV pásmo (VHF).

Úvod Frekvencie1. až 3. TV pásmo (VHF).

D/K (OIRT)

 

Pásmo

Kanál

Nosná frekvencia(MHz)

obraz

zvuk
I R 1
R 2
49.75
59.25
56.25
65.75
II R 3
R 4
R 5
77.25
84.25
93.25
83.75
91.75
99.75
III R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12
175.25
183.25
191.25
199.25
207.25
215.25
223.25
181.75
189.75
197.75
208,75
213.75
221.75
229.75


B/G (CCIR)


 

Pásmo Kanál Nosná frekvencia(MHz)
obraz zvuk
I E 2
E 2 A
E 3
E 4
48.25
49.75
55.25
62.25
53.75
55.25
60.75
67.75
III E 5
E 6
E 7
E 8
E 9
E 10
E 11
E 12
175.25
182.25
189.25
196.25
203.25
210.25
217.25
224.25
180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215.75
222.75
229.75