Dotácia na STA

Spoločnosť TOWERCOM a.s. v súčastnosti podporuje rekonštrukciu spoločných televíznych antén(ďalej len STA).

 

V praxi to znamená to, že aktívne podporujú rekonštrukciu STA v bytových domch, domovoch dôchodcov a pod.

 

Výška dotácie je určená počtom bytov(bytových jednotiek) a maximálne do 500€.

 

Ako to funguje.

 

Po rekonštrukcií STA je povinnosť uhradiť faktúru dodávateľovi(v tomto prípade uhradiť faktúru firme DVBSHOP) a následne je proces posunutý firme TOWERCOM a.s. Po splnení podmienok firma TOWERCOM a.s. vystaví spätnú faktúru a vráti peniaze späť. Podľa podmienok uvedených firmou TOWERCOM a.s.

 

Podmienky spoločnosti TOWERCOM a.s.

• jedná sa jedine o príjem pozemný - terestriálny.

• nemôže sa jednať o príjem zo satelitu.

• na bytovom dome bude tri roky nalepka o rozmere A4 - na ktorej je uvedené, že v danom bytovom dome je voľná telka od firmy TOWERCOM a.s.

 

Záver.

Rekonštrukcia vašej STA bude v konečnom dôsledku vykonaná za veľmi prijateľnú cenu. Už od 300€ za bytový dom.